urun

Tatlarin, I ve II No.lu Kiliselerin Duvar Resimleri" adlı bu çalışma ile Kapadokya yöresindeki geç Bizans dönemine tarihlenen abidevi duvar resim sanatına ait örneklerden biri incelenerek, Sanat Tarihine sunulmuştur. Nevşehir'in Tatlarin kasabasında bulunan ve I ile II No.lu olarak adlandırılan bu iki kilise, birbirinin güneydoğu, kuzeybatı yönünde inşa edilmiş ikiz kiliselerdir. Kiliselerdeki duvar resimlerinin koruma ve onarım çalışmalarına 1991 yılında Nevşehir Müzesi ile Arkeolog-Restoratör Rıdvan İşler sorumluluğunda başlanmış olup 1994 yılında tamamlanmıştır. Bu kitap, Kapadokya'daki duvar resimlerine yeniden soluk veren Rıdvan İşler'in, yazarı yoğun teşviki sonucu oluşturulmuştur.

Tatlarin kasabasındaki Bizans dönemine ait kaya yapıları günümüze değin ayrıntılı olarak incelenmemiştir. Bölge ile ilgili ilk bilimsel çalışmalar, 20.yüzyıl başlarına aittir. Kitabın konusunu içeren I ve II No.lu Kiliselerin duvar resimlerini anlatan ilk monografik çalışma ise Fıransız araştırmacı C.Jölivet Levy tarafından yapılmıştır. Bu yayın ile Tatlarin'de bulunan I ve II No.lu Kiliselerin duvar resimlerini, restorasyon sonrası detaylı olarak tanıtıp, belgelemek, ikonografi, resim programı ve üslup açısından ayrıntılı olarak inceleyip, Anadolu ile yurt dışındaki diğer anıtsal resim sanatı örnekleriyle karşılaştırarak, Bizans resim sanatındaki yerinin ortaya konması amaçlanmıştır. 13.yüzyılın teknik özelliklerine sahip olan resimlerde "Mısır Mavisi (Azurid)" adı verilen pigmetin tespit edilmesi de ayrıca dikkat çekici olup, eserleri özel kılmaktadır. Kitabesi ile 13. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlenen Tatlarin I ve II No.lu kiliselerin duvar resimleri, Bizans ve Selçukluların bir arada yaşadığı sosyal, politik ve kültürel değişimin içinde Bizanslıların sanat faaliyetlerini sürdürdüklerine dair önemli kanıtlardan biridir.

TATLARİN
I ve II No'lu Kiliselerin
Duvar Resimleri

Kargo Ücreti Dahil
Kargo Süresi 3 iş günü
K.D.V Dahil

95

Edisyonunuzu Seçin